Historie

Sportovní club Nový Mlýn  byl založen 1.června  roku 1995  ve stejnou dobu, kdy byl položen základní kámen tenisového kurtu v usedlosti Nový Mlýn, Žďárek 6 nedaleko známého zámku Sychrov a malého městečka Hodkovice nad Mohelkou u  dálnice směr Liberec. Tato stavba byla zahájena za velkého nadšení všech, co mají rádi toto místo nejen jako rekreaci, ale i správné sportovní vyžití.

Celý projekt byl dost náročný nejen na peníze, ale i na čas všech, co se na tomto myslím, že velkém projektu podíleli. Tenisový kurt byl svépomocí postaven za jeden rok. Slavnostní přestřižení pásky se konalo dne 1.6.1996 a pásku přestřihli Danuška Černá a Miroslav Vinš sourozenci a vlastníci celého objektu Nový Mlýn. Tento rok se konal první ročník tenisového turnaje čtyřher mužů a žen, který se od té doby koná každý rok na sklonku června, respektive předposlední celý víkend v tomto opravdu krásném měsíci. Turnaj začínal pouze s osmi dvojicemi mužů a čtyřmi dvojicemi žen a myslím, že to byly krásné začátky dnes již tradičního a velmi populárního turnaje o pohár Novýho Mlýna. O tento vyhlášený turnaj je velký zájem v širokém okolí a Prahy. Na tento víkend si hodně lidí dělá volno, aby byli u tohoto dění nejen jako hráči, ale dnes i sponzoři, bez kterých bychom neudrželi velký kredit tenisového turnaje.

V posledních čtyřech letech jsme museli upravit pravidla tak, že se nehraje výhoda a nevýhoda, ale pouze za stavu 40 : 40 se hraje jen na dvě podání a kdo zkazí je konec hry. Tato změna vyšla s nutností uspokojit více zájemců o tento prestižní turnaj. Těmito úpravami jsme mohli počet účastníku zvednout na čtrnáct dvojic mužů a šest dvojic žen. Stále máme v záloze dvojice, které by si na tomto tenisovém turnaji chtěli zahrát. Servis  a zázemí stále chceme zlepšovat, aby hráči měli veškeré pohodlí a cítili se v Novým Mlýně jako doma. Dost záleží i na počasí. Špatné počasí nám velice naruší chod turnaje a stalo se před lety, že jsme si museli pronajat halu v Bedřichově a některá utkání hrát tam pod střechou. Vše se zdárně podařilo a turnaj dospěl do svého konce. Hodně populární a na odreagování hráčů je v sobotu večer pořádaná diskotéka s občerstvením. Rána jsou různá, ale tenis si myslíme je na dost vysoké úrovni.

Sportovní club Nový Mlýn pořádá další turnaj koncem července. Turnaj smíšených dvojic. Je to spíš víkend sportu a zábavy především, aby tak výborná obec jako je Žďárek byla aktivní a společenská a myslíme si, že se nám to daří.

Na konci létá sportovní club pořádá volejbalový turnaj. V propozicích volejbalového turnaje je klauzule, že po třech výhrách a nemusí být za sebou  si  pohár  ponechá  mužstvo, které toto pravidlo splní.

Dosavadní vítězové volejbalového turnaje: 1997 a 1998 Nový Mlýn, 1999 Žďárek – Sídliště, 2000 Nový Mlýn junioři, 2001 Zlatá Hvězda, 2002  Žďárek – Sídliště, 2003 Zlatá Hvězda, 2004 Nový Mlýn junioři, 2005 Nový Mlýn, 2006 Nový Mlýn, 2008 Žďárek junioři